Απάντηση της ΔΕΔΕ στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου – 12/12/17

Συμφωνούμε! Οι καλοί πρέπει να μπορούν να μένουν (pdf)

Επιθυμούμε να ενημερώσουμε σχετικά με τις δηλώσεις του Πρύτανη στη Χαραυγή (12/12/2017) όπου υποστήριξε ότι «δεν υπήρξε ποτέ καμιά συμφωνία» μεταξύ του και της συντεχνίας ΔΕΔΕ.

Τα γεγονότα διαψεύδουν τις δηλώσεις του Πρύτανη. Στις 9/6/2017 υπήρξε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της συντεχνίας μας με τον Πρύτανη, κατά την οποία οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία που αφορούσε 7 σημεία. Η συντεχνία μας ενημέρωσε τόσο τους Αντιπρυτάνεις όσο και στη Σύγκλητο του ΠΚ σχετικά με τα σημεία της συμφωνίας. Δεν υπήρξε καμιά άρνηση, καμιά αντίρρηση στα σημεία συμφωνίας. Απεναντίας, στην επόμενη συνάντηση μας, τον Σεπτέμβρη (18/09/2017), την οποία ζητήσαμε όταν διαπιστώσαμε ότι καθυστερούσε η υλοποίηση των συμφωνηθέντων, ο Πρύτανης επιβεβαίωσε τα σημεία συμφωνίας μεταξύ του και της συντεχνίας μας. Διαβεβαιώνοντας μάλιστα ότι θα προωθούσε άμεσα τα συγκεκριμένα αιτήματα στην αρμόδια επιτροπή του ΠΚ έτσι ώστε να τροχοδρομηθεί η υλοποίηση τους.

Επί της ουσίας όμως, να υποθέσουμε ότι ο Πρύτανης (πλέον) διαφωνεί με τα συμφωνηθέντα; Όπως για παράδειγμα την αναίρεση των έκτακτων μειώσεων της ωρομίσθιας αμοιβής των διδασκόντων που έχουν γίνει στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης (μειώσεις που δεν έγιναν ποτέ για παράδειγμα στο ΤΕΠΑΚ); Να υποθέσουμε ότι διαφωνεί με τον καθορισμό ελάχιστου ετήσιου μεικτού εισοδήματος €25000 για τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές; Ότι διαφωνεί ακόμα και με την κατοχύρωση του δικαιώματος ετήσιας πρόσβασης στη βιβλιοθήκη για αυτό το προσωπικό ή τη συμμετοχή τους στα συλλογικά σώματα για τη διασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας του πανεπιστημίου;

Συμφωνούμε με τον Πρύτανη ότι «οι καλοί» πρέπει να μπορούν να μένουν, ειδικά σ’ένα πανεπιστήμιο που τώρα διαμορφώνει παράδοση. Εξάλλου η μερίδα των νέων ακαδημαϊκών που εκπροσωπεί η ΔΕΔΕ υποβάλλει αίτηση για εργασία κάθε τρίμηνο και επαναπροσλαμβάνεται στη βάση του ερευνητικού και διδακτικού της έργου.

Να υπενθυμίσουμε για να είναι ξεκάθαρο ότι σε καμία περίπτωση δεν ζητούμε μονιμοποίηση σε αυτές τις θέσεις εργασίας αλλά μια αξιοπρεπή και δίκαια μεταχείριση ως εργαζόμενοι και ως άξιο επιστημονικό προσωπικό που συμβάλλει στην ποιότητα του έργου που παράγεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αντίθετα, με βάση τον κανόνα για αποκλεισμό των επιστημόνων που εργάστηκαν στο πανεπιστήμιο πέραν των έξι εξαμήνων, παραγράφεται κάθε έννοια αξιοκρατίας διαμέσου της οποίας θα μπορούσαν «οι καλοί να μένουν». Τα προσόντα και η ποιότητα διδασκαλίας που έκτισαν στα τρία χρόνια εμπειρίας τους, πράγματα που εξάλλου αξιολογούνται κάθε φορά εκ νέου από τα τμήματα, διαγράφονται με μια μονοκονδυλιά – εκτός, βέβαια, και αν ο Πρύτανης αμφισβητεί και την κρίση των Συμβουλίων των Τμημάτων.

Ο Πρύτανης υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο «όλο και περισσότεροι επιστήμονες και απόφοιτοι του πανεπιστημίου θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρίες». Με αυτό το επιχείρημα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο Πρύτανης θεωρεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ένα θεσμό όπου η απασχόληση έχει μεταβατικό χαρακτήρα, δηλαδή ως εκπαιδευτήριο για νέους επιστήμονες που θα γυρέψουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά σε άλλα πανεπιστήμια. Αυτό θα ήταν υποτιμητικό για το ίδιο το ΠΚ, το οποίο θα έπρεπε να θεωρείται σταθμός, όπου οι επιστήμονες έχουν την ευκαιρία να επιδοθούν στη διδασκαλία και στην έρευνα σε μακροχρόνια βάση και να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα της εμπειρίας και των γνώσεων τους.

Η πρόταση της ΔΕΔΕ  είναι ότι η πρόσληψη νέων επιστημόνων για να αποκτήσουν εμπειρία μπορεί να εξυπηρετηθεί με ποσόστωση και κράτηση αριθμού θέσεων για νεοεισερχόμενους, χωρίς να οδηγούνται άξιοι επιστήμονες με εμπειρία στην ανεργία και κατά πάσα πιθανότητα στη μετανάστευση για να μπορέσουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά.

Καλούμε τις Πρυτανικές Αρχές να κάνουν δεύτερες σκέψεις για την ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος επιστημονικού δυναμικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και να κατέλθουν σε σοβαρό διάλογο μαζί μας που να διέπεται από αλληλοσεβασμό και να λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά συμφέροντα του πανεπιστημίου, των φοιτητών και της κοινωνίας ευρύτερα.