Στρατηγικό Σχέδιο ΠΚ 29/02/2016

Στρατηγικό Σχέδιο ΠΚ 29/02/2016

Επιστολή προς τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Θέμα τις Εισηγήσεις ως Νέοι Επιστήμονες στο Στρατηγικό Σχέδιο Πανεπιστημίου Κύπρου.

PDF