Επιστολή προς ΑΠΚ 11/11/2016

Επιστολή προς ΑΠΚ 11/11/2016

Επιστολή προς ΑΠΚ για Συντονισμό Ερευνητικών Προγραμμάτων και ι Κλιμακωτή Μέθοδο Μισθοδοσίας με Βάση Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Εμπειρία.

PDF