Επιστολή προς ΠΚ 13/06/16

Διευκρινίσεις για Σημείωμα: Τροποποίηση Κανόνων Ειδικών Επιστημόνων – Σημαντικές αλλαγές όσο αφορά τη διαδικασία εργοδότησης. Δεν λήφθηκε απαντητική επιστολή.

PDF