ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΚ – 18/06/15

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΚ – 18/06/15

Αναθεώρηση απόφασης για μείωση μισθού Ειδικών Επιστημόνων.

PDF