Η ΣΥΝΚΑΠΑΚ στηρίζει την ΔΕΔΕ

Η ΣΥΝΚΑΠΑΚ στηρίζει την ΔΕΔΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΚΑΠΑΚ έχει λάβει γνώση των αιτημάτων της  Συντεχνίας Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (Δ.Ε.Δ.Ε.) αναφορικά με τους Ειδικούς Επιστήμονες (ΕΕ) που εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και εκφράζει την στήριξη του αναφορικά με τα ακόλουθα αιτήματα:

  1. Δυνατότητα συμμετοχής των ΕΕ στο σχέδιο συμπληρωματικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην ίδια βάση με τους συνταξιούχους.
  2. Το αίτημα όπως η αντιμισθία των ΕΕ του ΠΚ είναι ίδια με αυτήν που λαμβάνουν οι ΕΕ στα άλλα δυο κρατικά πανεπιστήμια.
  3. Το αίτημα όπως οι ΕΕ έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.