Η Φ.Ε.ΠΑΝ. στηρίζει έμπρακτα τη ΔΕΔΕ

Η Φ.Ε.ΠΑΝ. στηρίζει έμπρακτα τη ΔΕΔΕ

Η Φ.Ε.ΠΑΝ. με Δελτίο Τύπου (19/1/2018) στηρίζει τον αγώνα των Διδακτόρων Ερευνητών Διδασκαλίας και Έρευνας και καλεί «όλους τους φοιτητές να στηρίξουν την απεργία».

Αναλυτικά το Δελτίου Τύπου:

«Η Φ.Ε.ΠΑΝ. στηρίζει τη Συντεχνία Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας καθώς παρακολουθώντας το θέμα αλλά και σε συναντήσεις που είχαμε μαζί τους στο παρελθόν θεωρούμε τα αιτήματα τους ότι είναι πέρα για πέρα δίκαια.

Θεωρούμε ότι τα αιτήματα όπως αξιοπρεπείς μισθοί και ώρες εργασίας είναι απόλυτα δικαιολογημένα αφού οι διδακτορικοί επιστήμονες εκτός από διδασκαλία αφιερώνουν αρκετές ώρες εργασίας για έρευνα και δουλειά. Στην δική μας αντίληψη βασικά εργασιακά δικαιώματα για όλους όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άδεια μητρότητας και άδεια ασθένειας θα έπρεπε να κατοχυρώνονται.

Κατανοούμε επίσης την απογοήτευση τους καθώς ενώ καλύπτουν βασικές ανάγκες του Πανεπιστημίου τυγχάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης. Στηρίζουμε τα αιτήματα τους για τήρηση των Ευρωπαϊκών προτύπων μισθοδοσίας για μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Επιπλέον στηρίζουμε το δικαίωμα του κάθε εργαζομένου στην απεργία και καλούμε όλους τους φοιτητές να στηρίξουν την απεργία καθώς και να δείξουν κατανόηση σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν.»