Ιδρυτική Γενική Συνέλευση 06/11/2015

Ιδρυτική Γενική Συνέλευση 06/11/2015

Η Συντεχνία Διδακτορικών Επιστημόνων Έρευνας και Διδασκαλίας (ΔΕΔΕ) ιδρύθηκε την 06/11/2015 από 27 μέλη τα οποία εγγράφηκαν κατά την ιδρυτική συνέλευση.