Κάλεσμα προς Φοιτητές ΠΚ – 16/01/18

Κάλεσμα προς Φοιτητές ΠΚ – 16/01/18

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,

Απευθυνόμαστε σε εσάς που είστε ο πυλώνας της πανεπιστημιακής κοινότητας και γνωρίζετε αλλά και συνάμα αναγνωρίζετε το έργο το οποίο επιτελούμε ως Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας αλλά και ως Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές. Ως εργαζόμενοι στο ΠΚ είμαστε αφοσιωμένοι στο έργο μας στελεχώνοντας διαχρονικά, τα διάφορα προγράμματα σπουδών, αφιερώνοντας σημαντικό χρόνο στην καθοδήγηση αλλά και αναβάθμιση των πανεπιστημιακών σας σπουδών.

Σήμερα, κρίνουμε οτι είναι επιτακτική ανάγκη να εκφράσουμε την δυσαρέσκεια μας μπροστά στην έλλειψη αναγνώρισης του ακαδημαϊκού μας έργου ως αναπόσπαστο κομμάτι του εργατικού δυναμικού του Πανεπιστημίου (ωρομίσθιο καθεστώς απασχόλησης με τριμηνιαίες συμβάσεις εργασίας, έλλειψη κατοχύρωσης βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων όπως άδεια μητρότητας, μη εκπροσώπηση σε συλλογικά σώματα των τμημάτων και του Πανεπιστημίου). Ενώ έχουν γίνει αλλεπάλληλες προσπάθειες διαλόγου με τις αρχές του Πανεπιστήμιου που δεν καρποφόρησαν, αναγκαζόμαστε να αντιδράσουμε στα διαδοχικά κτυπήματα που δεχόμαστε (μειώσεις μισθοδοσίας, περιορισμός της απασχόλησης μας μέχρι 6 εξάμηνα). Αποτελεί βασικό μας αίτημα η αναγνώριση των επαγγελματικών μας προσόντων και του ακαδημαϊκού έργου που προσφέρουμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αίτημα της Δ.Ε.Δ.Ε η μονιμοποίηση μας σε αυτές τις θέσεις, όπως παραπλανητικά διαδίδεται. Αντίθετα, διεκδικούμε κατοχύρωση της αξιοκρατίας και την εφαρμογή ακαδημαϊκών κριτηρίων στις διαδικασίες πρόσληψης χωρίς προ-αποκλεισμούς.

Ζητούμε από εσάς πρωτίστως την κατανόησή σας για τη στάση εργασίας που θα πραγματοποιήσουμε στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2018. Ζητούμε όμως και την αλληλεγγύη και τη στήριξή σας στον αγώνα μας.