Συνάντηση με Διοίκηση ΙΠΕ 07/12/2015

Συνάντηση με Διοίκηση ΙΠΕ 07/12/2015

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΠΕ (7/12/2015) και του επιδόθηκε σχετικό υπόμνημα για τις μισθολογικές κλίμακες και το δικαίωμα συντονισμού των ερευνητικών έργων.