Συνάντηση με Αντιπρύτανη Π.Κ. 07/09/17

Συνάντηση με Αντιπρύτανη Π.Κ. 07/09/17

Ενημερωτικό Δελτίο

ΘΕΜΑ: Συνάντηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Αθανάσιου με εκπροσώπους της Συντεχνίας Δ.Ε.Δ.Ε. (07/09/2017)

ΗΜΕΡ.: 12/09/2017

Την Πέμπτη 7/09/2017 και ώρα 12.30 μμ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπίας της Δ.Ε.Δ.Ε. και του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου (Π.Κ.), Καθηγητή Αθανάσιου Γαγάτση. Στην εν λόγω συνάντηση, την Δ.Ε.Δ.Ε. εκπροσώπησαν οι Λάμπρος Λαμπριανού (Πρόεδρος), Δημήτρης Τριμιθιώτης (Αντιπρόεδρος) και Ρογήρος Ίλλαμπας (Γραμματέας). Η συνάντηση έλαβε χώρα στο γραφείο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, στο κτήριο Λεβέντης.
Στον κύριο Γαγάτση δόθηκε αντίγραφο της επιστολής ημερομηνίας 09/06/2017 που στάλθηκε από την Δ.Ε.Δ.Ε. στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Π.Κ. και που περιλαμβάνει τα μέτρα τα οποία ο Πρύτανης του Π.Κ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης δεσμεύτηκε να υλοποιήσει μετά από συζήτηση με μέλη της Δ.Ε.Δ.Ε. που έγινε στις 09/06/2017. Στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων έγινε ερώτηση σε πιο στάδιο βρίσκετε η υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών. Αρχικά, ο κύριος Γαγάτσης τόνισε ότι στην παρούσα φάση η οικονομική κατάσταση του Π.Κ. είναι κακή λόγω της έλλειψης επαρκούς κρατικής χορηγίας και ως εκ τούτου εξέφρασε επιφυλάξεις για την δυνατότητα υλοποίησης πολλών από τα συμφωνηθέντα. Εξετάζοντας το κείμενο που του δόθηκε, ο κύριος Γαγάτσης ενημέρωσε την αντιπροσωπία της Δ.Ε.Δ.Ε. ότι από τα όσα δεσμεύτηκε ο Πρύτανης να εφαρμόσει, το μόνο σημείο το οποίο συζητήθηκε μέχρι τώρα στη Σύγκλητο του Π.Κ. είναι η αύξηση της ωριαίας αμοιβής των μη μόνιμων διδασκόντων με διδακτορικό. Επίσης ανέφερε ότι είχε κατατεθεί προσχέδιο κανονισμού βάση του οποίου θα δινόταν στους Ειδικούς Επιστήμονες και στους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές (post-docs) δικαίωμα ψήφου στις Πρυτανικές εκλογές. Το προσχέδιο αυτό όμως δεν συζητήθηκε καθώς ο Πρύτανης του Π.Κ. εξέφρασε την πρόθεση να καταθέσει άλλο αναθεωρημένο σχέδιο. Ο κύριος Γαγάτσης έκανε την εκτίμηση ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει τροποποίηση του υφιστάμενου κανονισμού που αφορά την ψήφο μέχρι τις επόμενες Πρυτανικές εκλογές λόγω του ότι δεν υπάρχει επαρκές χρονικό διάστημα, ενώ αρκετά μέλη της συγκλήτου διαφωνούν με κάτι τέτοιο. Παρ’ όλα αυτά εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να δοθεί δικαίωμα ψήφου στους Ειδικούς Επιστήμονες και στους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, αφού ως εργαζόμενοι στο Π.Κ. επηρεάζονται άμεσα από το αποτέλεσμα των Πρυτανικών εκλογών. Όσο αφορά τη δέσμευση του Πρύτανη για πρόσβαση των Ειδικών Επιστημόνων στο κονδύλι 311 προς εξασφάλιση χρηματικής υποστήριξης για εργασίες διάχυσης, ο κύριος Γαγάτσης υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί. Δήλωσε όμως ότι ο ίδιος δέχεται να λαμβάνει ατομικές αιτήσεις οικονομικής στήριξης σχετικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα εξετάζονται κατά περίπτωση.
Στη συνέχεια συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις οικονομικές απολαβές των Ειδικών Επιστημόνων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, καθώς και το ζήτημα της περιστολής του δικαιώματος διδασκαλίας των Ειδικών Επιστημόνων σε έξι εξάμηνα ανά πέντε χρόνια. Μετά από πρόσκληση του κύριου Γαγάτση, στη συζήτηση αυτή συμμετείχε και ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Ο κύριος Κωνσταντίνου δήλωσε ενοχλημένος από τις δημόσιες τοποθετήσεις μελών της Δ.Ε.Δ.Ε., γιατί κατά την άποψη του αφήνονται υπονοούμενα ότι το Π.Κ. εκμεταλλεύεται τους κατόχους διδακτορικών και κάτι τέτοιο δε βοηθά στις προσπάθειες εξασφάλισης χρηματοδότησης από πλευράς του Πανεπιστημίου. Εξέφρασε μάλιστα την άποψη ότι η διοίκηση του Π.Κ. έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών εργασίας αυτών των ατόμων. Όταν στον κύριο Κωνσταντίνου επισημάνθηκε από τους αντιπροσώπους της Δ.Ε.Δ.Ε. ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν οι κάτοχοι διδακτορικών που εργάζονται με σύμβαση στο Π.Κ. είναι μικρότερες από αυτές που δίνονται σε άλλα δημόσια Πανεπιστήμια (π.χ. αναντιστοιχία ωριαίας αμοιβής των μη μόνιμων διδασκόντων μεταξύ Π.Κ. και ΤΕ.ΠΑ.Κ.) και ότι δεν ανταποκρίνονται στα προσόντα τους, απάντησε ότι αυτό οφείλεται στην ανεπαρκή κρατική χορηγία που λαμβάνει το Π.Κ. και ότι θα έπρεπε η Δ.Ε.Δ.Ε. να πιέσει για να αυξηθεί η χορηγία αυτή. Πρόσθεσε ακόμα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα οι κάτοχοι διδακτορικών να εργοδοτούνται σε κλίμακα Α10 (όπως προνοεί ο κανονισμός του Π.Κ.) και ότι διαχρονική θέση της διοίκησης του Π.Κ. είναι πως πάγιες ανάγκες διδασκαλίας δεν θα πρέπει να καλύπτονται από ωρομίσθιο προσωπικό αλλά από μέλη ΔΕΠ.
Σχετικά με τον περιορισμό που τέθηκε για το χρόνο διδασκαλίας των Ειδικών Επιστημόνων, ο κύριος Κωνσταντίνου δήλωσε ότι σκοπός αυτού του μέτρου είναι να αποφευχθεί ο κίνδυνος προσφυγών για μετατροπή συμβάσεων περιορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Ανέφερε ότι ήδη εκκρεμούν 8 τέτοιες προσφυγές και έκανε την εκτίμηση ότι σε περίπτωση που κερδηθεί το δικαίωμα μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, η οικονομική λειτουργία του Π.Κ. θα καταστεί εξαιρετικά δύσκολη. Οι αντιπρόσωποι της Δ.Ε.Δ.Ε. εξέφρασαν τη διαφωνία τους, επισημαίνοντας ότι το εν λόγω μέτρο θα οδηγήσει σημαντικό αριθμό νέων επιστημόνων στην ανεργία. Απαντώντας στη θέση αυτή, ο κύριος Κωνσταντίνου είπε ότι ο κίνδυνος της δημιουργίας συνθηκών για προσφυγές μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου χρόνου είναι ένα ρίσκο που δεν μπορεί να πάρει η διοίκηση του Π.Κ. Ο κύριος Γαγάτσης δήλωσε ότι διατηρεί επιφυλάξεις για τον περιορισμό του χρόνου διδασκαλίας σε έξι εξάμηνα ανά πενταετία, καθώς θεωρεί ότι απαιτούνται τρία χρόνια περίπου για να αποκτήσει ένας νέος επιστήμονας επαρκή πείρα διδασκαλίας.
Οι αντιπρόσωποι της Δ.Ε.Δ.Ε. τόνισαν στους δύο Αντιπρυτάνεις ότι η συντεχνία δεν επιδιώκει την μετατροπή των υφιστάμενων συμβάσεων απασχόλησης σε αορίστου χρόνου, αλλά αντίθετα στόχος της είναι να πιέσει για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων ΔΕΠ, Τεχνικού Προσωπικού και Βοηθών Εργαστηρίων ώστε (α) να προωθηθεί η επαγγελματική αποκατάσταση των μελών της σε θέσεις που να ανταποκρίνονται στα προσόντα τους, (β) να δημιουργηθούν πραγματικές προοπτικές απασχόλησης για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μετανάστευσης επιστημόνων (‘brain drain’) και (γ) να ωφεληθεί και το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Επισημάνθηκε όμως ότι, μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Δ.Ε.Δ.Ε. θα προσπαθεί να πετύχει τη βελτίωση των υφιστάμενων όρων και συνθηκών εργασίας όλων των Ειδικών Επιστημόνων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών. Αναφέρθηκε επίσης στους Αντιπρυτάνεις ότι το συμβούλιο της Δ.Ε.Δ.Ε. είναι πρόθυμο να συνδράμει στις συζητήσεις που διεξάγει η διοίκηση του Π.Κ. με την Πολιτεία και να βοηθήσει ενεργά στο να εξασφαλιστούν περισσότερα κονδύλια από κρατική χορηγία.
Στο τέλος της συζήτησης και μετά την αποχώρηση του κύριου Κωνσταντίνου, ο κύριος Γαγάτσης αναγνώρισε ότι οι όροι απασχόλησης των Ειδικών Επιστημόνων και των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών στο Π.Κ. επιδέχονται βελτίωσης. Δήλωσε ότι ο ίδιος είναι ανοιχτός σε συζήτηση και ότι τα μέλη της Δ.Ε.Δ.Ε. είναι ευπρόσδεκτα στο γραφείο του.

Διοικητικό Συμβούλιο
Συντεχνίας Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας