Συνάντηση με Πρύτανη Π.Κ. 18/09/17

Συνάντηση με Πρύτανη Π.Κ. 18/09/17

Ενημερωτικό Δελτίο

ΘΕΜΑ: Συνάντηση εκπροσώπων της Συντεχνίας Δ.Ε.Δ.Ε. με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνο Χριστοφίδη (18/09/2017)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 18/09/2017

Την Δευτέρα 18/09/2017 και ώρα 12.00 μμ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας της Δ.Ε.Δ.Ε. και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου (Π.Κ.), Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη. Στην εν λόγω συνάντηση, την Δ.Ε.Δ.Ε. εκπροσώπησαν οι Λάμπρος Λαμπριανού (Πρόεδρος) και Δημήτρης Τριμιθιώτης (Αντιπρόεδρος). Η συνάντηση έλαβε χώρα στο γραφείο του Πρύτανη, στο κτήριο Αναστάσιος Λεβέντης και διήρκησε περίπου μία ώρα.
Στόχος της συνάντησης ήταν να ενημερωθεί η αντιπροσωπεία της Δ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με τα μέτρα τα οποία ο Πρύτανης δεσμεύτηκε να εφαρμόσει σε προηγούμενη συνάντησή του με τη Δ.Ε.Δ.Ε. (09/06/2017) και τα οποία περιγράφονται στην επιστολή ημερομηνίας 09/06/2017 που στάλθηκε από την Δ.Ε.Δ.Ε. στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Π.Κ.

i. Συμφωνηθέντα
Σχετικά με τα μέτρα που αφορούν: – στην αύξηση του μισθού των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, – στην αύξηση του μισθού των Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας με Διδακτορικό, – στην πρόσβαση στο κονδύλι 311 από τους Ειδικούς Επιστήμονες Διδασκαλίας και Ειδικούς Επιστήμονες Έρευνας, – στην ετήσια πρόσβαση στην βιβλιοθήκη από τους Ειδικούς Επιστήμονες Διδασκαλίας, Έρευνας και Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές και – στην προκήρυξη θέσεων Εργαστηριακών Επιστημόνων, ο Πρύτανης διατηρεί σε γενικές γραμμές θετική στάση.

Συγκεκριμένα ανάφερε ότι:
1. Τα προγράμματα του Π.Κ. για χρηματοδότηση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (postdocs) θα έχουν εφεξής ελάχιστο ετήσιο μεικτό (gross) μισθό €25000, εκτός και εάν προέρχονται από Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα τα οποία καθορίζουν αυτόνομα το ύψος της μισθοδοσία των ερευνητών/τριών.
2. Η ωριαία αμοιβή των μη μόνιμων διδασκόντων με διδακτορικό θα αυξηθεί με τον καινούριο προϋπολογισμό του Π.Κ. (01/2018) από 55 σε 60 Ευρώ.
3. Είναι υπέρ της συγκρότησης ενός Συμβουλίου που θα εξετάζει τις αιτήσεις των Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και των Ειδικών Επιστημόνων Έρευνας για πρόσβαση στο κονδύλι 311 με σκοπό τη χρηματική υποστήριξη της συμμετοχής τους σε «σημαντικά» διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
4. Με την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου για όλους ανεξαιρέτως τους Ειδικούς Επιστήμονες Διδασκαλίας, Έρευνας και Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές θα δίνεται αυτόματη ετήσια πρόσβαση στη βιβλιοθήκη για σκοπούς σωστής εκτέλεσης διδακτικού ή/και ερευνητικού έργου.
5. Με την ολοκλήρωση των καινούργιων κτηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής, το Π.Κ. προτίθεται να προκηρύξει θέσεις Εργαστηριακών Επιστημόνων (Lab Scientists) 5ετούς διάρκειας και με δυνατότητα ανανέωσης.

Ο Πρύτανης δεσμεύτηκε να καταθέσει τις συγκεκριμένες προτάσεις προς συζήτηση στο επόμενο Πρυτανικό Συμβούλιο (28/09/2017).

ii. Ασάφειες
Όσον αφορά τη θέση ότι οι Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας, Έρευνας και οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές (post-docs) θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου στις Πρυτανικές εκλογές και στις εκλογές για τη Σύγκλητο, με την οποία συμφώνησε στην προηγούμενη συνάντηση, ανάφερε ότι προτίθεται να καταθέσει και δεύτερο σχέδιο προς συζήτηση στο Πρυτανικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το οποίο ο Πρύτανης θα εκλέγεται μέσα από τις διαδικασίες μιας ολιγομελής επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν μόνο οι τελευταίοι δύο πρυτάνεις του Π.Κ. καθώς και πρυτάνεις πανεπιστημίων του εξωτερικού, κατά προτίμηση νομπελίστες.
Σχετικά με την πρόταση για αύξηση της κατανομής θέσεων Επισκεπτών Λεκτόρων για την κάλυψη πάγιων αναγκών, με την οποία συμφώνησε την προηγούμενη φορά, ανέφερε ότι ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να αυξηθεί άμεσα διότι εμπίπτει στον προϋπολογισμό του Π.Κ.

Ο Πρύτανης δεσμεύτηκε επίσης να μας καλέσει εκ νέου για παράθεση των θέσεων μας και περαιτέρω διαβούλευση ύστερα από τη Συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου.

iii. Διαφωνίες
Πέραν των συμφωνηθέντων, η αντιπροσωπεία της Δ.Ε.Δ.Ε. επανάφερε προς συζήτηση ορισμένα από τα ζητήματα για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας σε προηγούμενες συναντήσεις με τον Πρύτανη. Οι διαφωνίες επί αυτών των ζητημάτων επιβεβαιώθηκαν. Συγκεκριμένα:
1. Διαφωνούμε με τον κανονισμό για περιστολή του δικαιώματος διδασκαλίας των Ειδικών Επιστημόνων σε έξι εξάμηνα ανά πέντε χρόνια.
2. Σε αντίθεση με τον κ. Πρύτανη επιθυμούμε τη συνεισφορά του εργοδότη για ένταξη των Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας και των Μεταδιδακτορικών ερευνητών στο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους του Π.Κ.